Nieuwbouw in de Buurt

Urban Minds ontwikkelt met bijzondere aandacht voor de wensen van toekomstige gebruikers. Wij ontwikkelen vastgoed door vroegtijdig de vraag van de consument te vertalen naar gewenste producten. Bij ons Build to connect-principe maken wij, o.a. bij integrale gebiedsontwikkelingen, gebruik van het online platform Nieuwbouw In De Buurt (NIDB). De (toekomstige) gebruiker weet immers het beste wat zijn persoonlijke wensen zijn.

NIDB is een onafhankelijk internetplatform dat binnenkort ook als een mobiel platform kan worden ingezet. NIDB biedt online projecten en locaties aan, waarbij de consument geraadpleegd wordt voor wat betreft zijn interesses en woonwensen. De ontwikkelaar, corporatie of initiatiefnemer publiceert projecten, grondlocaties of verbouwlocaties op NIDB om in een vroeg stadium in contact te komen met de potentiële bewoner, zodat deze betrokken wordt bij het co-creatieproces en invloed uit kan oefenen op de ontwerpuitgangspunten. Hiermee creëert de ontwikkelaar tevens een uitstekend draagvlak voor zijn plannen.

Het platform ondersteunt communicatie met de consument door middel van interactieve tools en transparante feedback van informatie. De kwalitatieve én kwantitatieve vraag wordt zo voor alle partijen in beeld gebracht. Enquête tools ondersteunen ontwikkelaars en gemeenten bij het opzetten van een project specifiek onderzoek. Bij ieder project bestaat bovendien de mogelijkheid om in een aantal categorieën woonwensen te plaatsten. De populariteit van de woonwensen blijkt uit de mate waarin anderen de wensen ondersteunen met een ‘like’. Ontwikkelende partijen kunnen statusupdates geven en uitnodigingen verzenden voor co-creatieworkshops. Het platform faciliteert ook communicatie in de vorm van een besloten community. Iets wat meestal pas in een later stadium van ontwikkeling start. Zo ondersteunt NIDB communicatie met de toekomstige bewoner vanaf het eerste contact tot aan de aankoop van de woning.

Meer informatie over Nieuwbouw In De Buurt, de mogelijkheden en wat dit platform voor u kan betekenen? Mail dan vrijblijvend naar info@NIDB.nl.